Dağıtık uzlaşı sisteminde teşvik mekanizması, blok zincirine yeni bir blok ekleyebilen bir eşin ödüllendirilmesi şeklindedir. Teşviği hangi eşin alabileceği konusu ise oldukça önemli bir problemdir. Bitcoin dünyasında, yeni Bitcoin’ler sadece teşvik sistemiyle üretilerek sisteme dâhil edilebilmektedir. Dolayısıyla teşvik edilecek eşlerin seçimi, rastlantısal şekilde olabilmelidir. Sistemde hiçbir eş ya da eş grubu tekel olarak davranamamalıdır.

Bitcoin, bu problemin çözümünü emek ispatı (proof of work – PoW) adı verdiğimiz bir mekanizmayla sağlamaktadır. Eşlerin, sisteme yeni blok ekleyebilmeleri, çözümü için yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyacaktır. Karmaşık bir özet-bulmacanın çözülmesiyle mümkün olmaktadır. Yüksek işlemci gücüne dayalı bir problemin çözümü vardır. Teşvik kazanmak isteyen kimselerin güçlü özelliklerdeki çok sayıda bilgisayarı Bitcoin sistemine dâhil etmelerini sağlamıştır.

Ancak sürekli yeni eşlerin katılarak, sistemi büyüttüğü bir dağıtık sistemde, belirli eş veya eşlerin tekel olabilmeleri çok kolay olmamaktadır. Diğer taraftan donanım ve elektrik giderleri vardır. Teşvik sistemi tarafından sunulan teşvik getirilerinden az olduğu için Bitcoin madenciliği adını verdiğimiz bir yöntem oluşmuştur. Kimi zaman fabrika büyüklüğündeki binaların içine kurdukları bilgisayar ağlarıyla Bitcoin sistemine dâhil olanlar bulunur. Teşvik sisteminden faydalanarak önemli kazançlar sağlamaktadırlar.

Sisteme katılan eşlerin sayısının artması da Bitcoin sisteminin güvenilirliğini artıran önemli bir faktördür. Emek ispatı hali hazırda en popüler blok zinciri platformlarında kullanılan blok üretim ve doğrulama mekanizması olmakla birlikte. Yüksek enerji tüketimine neden olmakta ve özel donanım gereksinimleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum ise çeşitli eleştirilere neden olmakta ve alternatif çözümler önerilmektedir. Alternatif bir yöntem olarak öne çıkan hisse ispatı vardır. Bloğu üreten eşin ilgili blok zinciri ağı üzerinde sahip olduğu pay ile orantılı olarak geçerlilik onay yetkisi vermektedir. ,

Age Sistemi

Bu yöntemde, yüksek pay sahibi eşlere sürekli bir avantaj sağlanmasının önüne geçilmek istenmiştir. Akış içerisindeki hesaplamalarda kullanılmak üzere yaş (age) kavramı da geliştirilmiştir. Bu sayede, herhangi bir blok üretimi için kullanılan pay kapsamındaki kripto paraların yaş değerleri sıfırlanır. Ancak belirli bir süre sonra tekrar yaş değeri kazanmaya başlarlar. Diğer bir popüler blok zinciri platformu olan Ethereum, emek ispatı yerine hisse ispatı yöntemine geçmeyi planlamaktadır. Bu sayede blok üretimi ve süreçlerinin hızlanması ve enerji ihtiyacının azalması hedeflenmektedir.

HENÜZ YORUM YOK

Cevapla