Veri ambarını mimarı bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Operasyonel sistemler, çağrı merkezleri, sunucular ve birçok kaynaktan veri alınıp, temizlenir. Temizlenen veri, değiştirilip daha anlaşılabilir ve kolay erişilebilir hale geldikten sonra toplanarak geçmiş verilerinde bulunduğu bir depo veri ambarı üzerinde teşkil edilir. Kısaca veri ambarları, klasik veri tabanı sistemlerinden çok sorgulama ve analiz için tasarlanmış bu amaç doğrultusunda kullanılmak için tasarlanmış bir veri tabanıdır. Veri ambarları iş yükünü ve analiz yükünü birbirinden ayırmaya yarar. Toplanan bilgiler daha hızlı, daha kolay ve anlaşabilir şekilde organize edilebilir. Elde bulunan veriler, veri ambarına girmeden önce ETL sürecinden geçer. EFL sistemi sayesinde dönüştürülecek veri, kullanım alına göre sınıflandırılır ve formata uygun hale getirilir.

veri ambarı, efl

EFL Nedir?

EFL (Extract Transform Load), sistemi üç adımdan oluşur. Bunun ilk adımı Extarct, verilerin kaynak sistemlerden toplanması, ikinci adımı Transform, verinin yapıya uygun hale getirilmesi, üçüncü adım ise Load yani elde edilen temiz çıktıkların sisteme yüklenmesi anlamını taşır. Veri ambarı için verinin kalitesi neden önemlidir? Veri tabanının da dağınık bir şekilde bulunan veriler, doğru yöntemlerle veri ambarına aktarılmaz ise amaçlanan faaliyette kullanmak üzere kayıplar yaşanabilir. Şöyle bir senaryo düşünelim sizler veri tabanınızdan, veri ambarınıza sürekli temiz bilgi çekiyorsunuz fakat işlemlerde bir hata var ve araba satış kampanyası oluşturacaksınız. Burada hedef kitle olarak erkek ve 18 yaş üstü bireylere kampanyayı iletmek istediğiniz zaman yanlış bir EFL sürecinden geçip veri ambarına dahil olmuş Kadın ve erkek verilerinin 18 yaş altı olanları kampanyanızdan haberdar edebilirsiniz. Bu da o kadar çalışmanın boşa gitmesi demek olacaktır ve dönüşüm oranını sıfıra indirecektir. Bu yüzden veri ambarları ve verileri işleme deki süreç büyük önem taşır.

HENÜZ YORUM YOK

Cevapla