Yapay zeka teknolojileri deyince aklımıza birçok sistem gelmektedir. Bu sistemlerin belirli birer aşaması ve sistemi de bulunmaktadır. Bilginin temellendirilmesi, bilgi tabanının oluşması, çıkarım mekanizması, kullanıcı ara birimi gibi ana elemanlardan oluşmaktadır. Yapay zeka teknolojilerinde kullanılan yöntemler de dikkat çekmektedir. Bunlar; Makine öğrenmesi, genetik algoritmalar, bulanık mantık vb. yöntemlerdir. Aşağıda konunun tüm detayını görebilirsiniz.

Yapay zekâ teknolojileri uzman sistemler, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi ve genetik algoritmalardan oluşur. Bu bölümde bu teknolojiler incelenecektir; Uzman Sistemler: Bir problemi o problemin uzmanlarının çözdüğü gibi çözebilen bilgisayar programları geliştiren teknolojidir. Uzmanların problemleri çözerken bilgilerini deneyimlerini kullanırlar. Bir uzman sistemin dört temel elemanı vardır.

Bunlar;

o Bilginin temellendirilmesi

o Bilgi tabanı

o Çıkarım mekanizması

o Kullanıcı ara birimi

Makine Öğrenmesi: Bilgisayarların öğrenmesini sağlayan teknolojidir. Genellikle örnekler kullanılarak olayların girdi ve çıktıları arasındaki ilişkiler öğrenilir.

Genetik Algoritmalar: Karmaşık optimizasyon problemlerinin çözülmesinde kullanılan bir teknolojidir. Bir problemi çözebilmek için öncelikle rastgele başlangıç çözümleri belirlenmektedir. Daha sonra bu çözümler birbirleri ile eşleştirilerek performansı yüksek çözümler üretebilmektedir. Bir genetik algoritmanın temel elemanları Kromozom ve gen, çözüm, çaprazlama, mutasyon, uygunluk fonksiyonu ve yeniden üretimdir.

Bulanık Mantık: 1965 yılında Prof. Dr. Lütfi Aliasker Zade tarafından tanımlanmış olup, bulanık küme teorisine dayanmaktadır. Hava sıcaklığını “Sıcak ve Soğuk” olarak değil de Sıcak-Ilık-Az Soğuk-Çok Soğuk gibi ara değerlere göre sınıflandırma esasına göre çalışmaktadır.

Bu durumda beklenmedik olaylar ortaya çıkmakta karar vermeyi etkilemektedir. Bu durumda aşağıdaki yöntemler kullanılır.

o -Bulanıklaştırma

o -Bulanık önerme işleme

o -Netleştirme

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/596690

HENÜZ YORUM YOK

Cevapla